• Inici de Curs 2022-2023

  L’inici de curs dels cicles formatius és el divendres 23 de Setembre, a continuació podeu comprovar l’hora i l’aula.

 • Oferta FP Grups Curs 2022-2023 IES Ramon Llull

  CICLE   GRUPS HORARI   FP Bàsica     Un grup de Primer i un grup de Segon   Vespertí (de 15:00 a 20:55 h)   Grau Mitjà d’Atenció a Persones en Situació de Dependència     Un grup de Primer i un grup de Segon     Matí (de 08:00 a 14:00 h)     Grau Mitjà d’Atenció a Persones en Situació de Dependència     Un grup de Primer i un grup de Segon     Vespertí (de 15:00 a 20:55 h)   Grau Superior d’Animació Sociocultural i Turística     Un grup de Primer i un grup de Segon   Vespertí (de 15:00 a 20:55 h)  …

 • Admissió Cicles Formatius Curs 2022-2023

  S’ha publicat la resolució del director general de Formació Professional i Ensenyaments Artístics Superiors de 20 d’abril de 2022 per la qual es dicten les instruccions relatives al procediment d’admissió i matrícula als cicles formatius de formació professional del sistema educatiu que s’imparteixen en règim d’ensenyament presencial per al curs escolar 2022-2023 La primera fase de tramitació de sol·licituds d’admissió als cicles formatius d’FP (curs 2022-2023) és farà de l’1 al 30 de juny. A continuació apareixeran distints documents amb tota la informació.

 • Beques 2022-2023

  Convocatòria de beques del curs 2022-2023 del 30 de Març al 12 de Maig. A la informació pública es pot accedir des del següent enllaç: https://www.educacionyfp.gob.es/servicios-al-ciudadano/catalogo/general/05/050130/nu/050130-nu-2021.html Es pot trobar la informació corresponent en el portal «Becas de Educación», on es manté actualitzada la informació que es va produint: https://www.becaseducacion.gob.es/portada.html Les sol·licituds s’han d’emplenar via telemàtica a través de la seu electrònica del Ministeri d’Educació i Formació professional en la direcció: https://sede.educacion.gob.es o en http://www.educacionyfp.gob.es Així mateix també trobareu les instruccions per sol·licitar la beca a la nostra pàgina web del Servei de Comunitat Educativa: http://www.caib.es/sites/serveidecomunitateducativa/ca/instruccions_solalicitud_beca_estudis_postobligatoris_no_universitaris/ Per a qualsevol aclariment us podeu posar en contacte amb la Secció de Beques preferentment al correu…