• Proves Lliures 2020

  Els exàmens de les proves lliures és faran de manera PRESENCIAL. En breu es publicarà el calendari i les adreces electròniques de cada professor/a assignat/ada al mòdul per poder fer consultes sobre les proves.

 • Proves Lliures

  L’alumnat de les proves lliures de cicles formatius ja poden passar a cercar les notes per secretaria.

 • Calendari Proves Lliures 2020

  Llistat proves lliures per mòduls matriculats INTEGRACIÓ SOCIAL PROFESSORAT DATA/HORA EXAMEN AULA DATA NOTES I REVISIÓ DATA NOTES FINALS Atenció a les Unitats de Convivència (part eliminatòria) M Àngels Morro 15/06/2020 10:30 h 1.16 22/06/2020 25/06/2020 Formació i Orientació Laboral (part eliminatòria) (obligatori calculadora) Aida Oliver 15/06/2020 10:30 h 1.16 22/06/2020 25/06/2020 Primers Auxilis Ana Cifuentes 15/06/2020 10:30 H 1.11 Publicació: 22/06/2020 Revisió: 23/06/2020 25/06/2020 Mediació Comunitària (part eliminatòria) Xisca Bauzà 16/06/2020 10:00 h 1.16 22/06/2020 25/06/2020 Sistemes Augmentatius i Alternatius de Comunicació (part eliminatòria) Xisca Bauzà 16/06/2020 10:00 h 1.16 22/06/2020 25/06/2020 Promoció de l’Autonomia Personal (part eliminatòria i part en anglès) Xisca Coll 16/06/2020 10:00 h 1.16 22/06/2020…

 • Proves Lliures 2020 (tutories virtuals)

  Les Tutories Virtuals començaran el dia 29 de maig de 2020 i finalitzaran el 12 de juny de 2020. LLISTAT DE MAILS PROFESSORAT PROVES LLIURES (CFGS INTEGRACIÓ SOCIAL) CICLE MÒDUL PROFESSORAT MAIL Integració Social Atenció a les Unitats de Convivència Maria Àngels Morro Pallicer mariangelsmorro@iesramonllull.net Integració Social Context de la Intervenció Social Maria Josep Duran Serra mariajoduran@iesramonllull.net Integració Social Empresa i Iniciativa Emprenedora Aida Oliver Rosselló aidaoliver@iesramonllull.net Integració Social Formació i Orientació Laboral Aida Oliver Rosselló aidaoliver@iesramonllull.net Integració Social Habilitats Socials Toni Rosselló Bennasar antonirossello@iesramonllull.net Integració Social Inserció Sociolaboral Pablo César De la Rocha Jiménez pablodelarocha@iesramonllull.net Integració Social Mediació Comunitària Xisca Bauzà Cerdà francescabauzacerda@iesramonllull.net Integració Social Metodologia de la Intervenció…

 • Proves Lliures curs 2020

  El calendari d’examens és publicarà pròximament. En aquest curs 2020 les tutories del exàmens de lliures, per resoldre dubtes o/i qüestions es contestaran via correu electrònic. A continuació vos adjuntam el llistat del professorat amb el mòdul assignat i el seu correu electrònic, aquestes consultes començaran el divendres 29 de maig fins el divendres 12 de juny.

 • Comunicat del Departament de Cicles Formatius (Alumnat pendents de Pràctiques i Projecte)

  Palma 30 d’abril de 2020 Estimat alumnat, després de la reunió que va tenir la Conselleria amb els distints Instituts sobre les FCT. Dir-vos que el Departament ha optat per aplicar la simulació com a eina per realitzar de les pràctiques del tercer trimestre del curs 2019-2020. En breu (dimarts o dimecres) les vostres tutores i el professorat assignat al projecte vos explicaran per videoconferència com es realitzarà aquesta simulació (activitats pràctiques). Seguirem les pautes marcades on es dóna molta importància a l’autoavaluació i a l’acompanyament de l’alumnat. Aquesta Simulació es farà d’una manera presencial (si continuen les fases, a finals de maig o principis de juny serà possible fer…

 • Comunicat del Departament de Cicles Formatiu (Alumnat de Primer Curs)

  Palma 30 d’abril de 2020 Estimat alumnat, a data d’avui vos podem comunicar que durant aquest trimestre no hi haurà classes presencials. Això no vol dir que en un moment puntual, hageu de venir a l’institut (recuperacions per escrit,…), ja se vos comunicarà personalment. En el comunicat anterior ja se vos van explicar els criteris d’avaluació. Recordar-vos que les activitats/treballs/proves/… de la Tercera avaluació, són necessàries per aprovar el mòdul. El fet de no fer-les, implica la consideració de l’abandonament del mòduli per tant la seva nota serà inferior a 5. El Departament insisteix en potenciar la comunicació entre l’alumnat i el professorat, com un eix bàsic de la realitat…

 • Comunicat Alumnat de FCT i Projecte (Segon Curs)

  Palma 20 d’abril de 2020 Estimat alumnat, a data d’avui la Conselleria ens ha informat que les FCT de moment no es poden inicar. Dir-vos que les pràctiques es realitzaran d’una manera presencial (considerant-se per part del departament poc probables) o d’una manera simulada (ja esteim fent feina per posar-les en marxa). Recordar-vos que les pràctiques, de manera extraordinària, s’han reduït al mínim al mínim d’hores (220). Dir-vos que el projecte passarà a ser un element fonamental per les pràctiques d’enguany a nivell del Grau Mitjà i del Grau Superior. En el cas del Grau Mitjà, ens trobam a l’espera de les directrius que ha de marcar la Conselleria, tot…

 • Comunicat Alumnat de Primer Curs

  Palma 20 d’abril de 2020 Estimat alumnat, a data d’avui no vos podem comunicar el dia d’inici de les classes presencials. El fet del Covid-19 i la nova realitat que vivim ens ha fet realitzar alguns canvis per part del departament dels criteris d’avaluació i de qualificació, aquests canvis són: L’alumnat està obligat a lliurar totes les feines i treballs programats i requerits pel professorat. El fet de no entregar les feines implica la suspensió del mòdul. Les activitats/treballs/proves de la Tercera avaluació, són d’imprescindible realització i necessàries per aprovar l’assignatura. El fet de no fer-les implica la consideració de l’abandonament del mòdul i per tant la seva nota serà…