• Admissió Cicles Formatius Curs 2023-2024

  S’ha publicat la resolució del director general de Formació Professional i Ensenyaments Artístics Superiors de 8 de març de 2023 per la qual es dicten les instruccions relatives al procediment d’admissió i matrícula als cicles formatius de formació professional del sistema educatiu que s’imparteixen en règim d’ensenyament presencial per al curs escolar 2023-2024 La primera fase de tramitació de sol·licituds d’admissió als cicles formatius d’FP (curs 2023-2024) és farà de l’1 al 30 de juny.

 • Beques 2023-2024

  Convocatòria de beques del curs 2023-2024 del 27 de Març al 17 de Maig. Es pot trobar la informació corresponent en el portal «Becas de Educación», on es manté actualitzada la informació que es va produint: https://www.becaseducacion.gob.es/portada.html Les sol·licituds s’han d’emplenar via telemàtica a través de la seu electrònica del Ministeri d’Educació i Formació professional.

 • Oferta FP Grups Curs 2023-2024 IES Ramon Llull

  CICLE   GRUPS HORARI   FP Bàsica     Un grup de Primer i un grup de Segon   Vespertí (de 15:00 a 20:55 h)   Grau Mitjà d’Atenció a Persones en Situació de Dependència     Un grup de Primer i un grup de Segon     Matí (de 08:00 a 14:00 h)     Grau Mitjà d’Atenció a Persones en Situació de Dependència     Un grup de Primer i un grup de Segon     Vespertí (de 15:00 a 20:55 h)   Grau Superior d’Animació Sociocultural i Turística     Un grup de Primer i un grup de Segon   Vespertí (de 15:00 a 20:55 h)  …

 • Proves Lliures 2023: INFORMACIÓ

  PROVES LLIURES FP 2022 Segon la Resolució del director de Formació Professional i Ensenyaments Artístics Superiors de 7 de febrer de 2023 per la qual es convoquen les proves lliures (BOIB 19, 11 de febrer de 2023, Fascicle 34 – Sec III – Pàg 6731-6751). El termini d’inscripció per fer les proves s’inicia el 02 de Març i acaba el 10 de Març. El dia 21 de Març es publicarà la llista provisional. Els dies 22, 23 i 24 de Març es podran fer reclamacions contra aquestes relacions provisionals. Dia 31 de Març es publicaran les relacions definitives de les persones inscrites. El calendari de les proves es publicarà abans…