• Oferta FP Grups Curs 2022-2023 IES Ramon Llull

  CICLE   GRUPS HORARI   FP Bàsica     Un grup de Primer i un grup de Segon   Vespertí (de 15:00 a 20:55 h)   Grau Mitjà d’Atenció a Persones en Situació de Dependència     Un grup de Primer i un grup de Segon     Matí (de 08:00 a 14:00 h)     Grau Mitjà d’Atenció a Persones en Situació de Dependència     Un grup de Primer i un grup de Segon     Vespertí (de 15:00 a 20:55 h)   Grau Superior d’Animació Sociocultural i Turística     Un grup de Primer i un grup de Segon   Vespertí (de 15:00 a 20:55 h)  …

 • Admissió Cicles Formatius Curs 2022-2023

  S’ha publicat la resolució del director general de Formació Professional i Ensenyaments Artístics Superiors de 20 d’abril de 2022 per la qual es dicten les instruccions relatives al procediment d’admissió i matrícula als cicles formatius de formació professional del sistema educatiu que s’imparteixen en règim d’ensenyament presencial per al curs escolar 2022-2023 La primera fase de tramitació de sol·licituds d’admissió als cicles formatius d’FP (curs 2022-2023) és farà de l’1 al 30 de juny. A continuació apareixeran distints documents amb tota la informació.

 • Beques 2022-2023

  Convocatòria de beques del curs 2022-2023 del 30 de Març al 12 de Maig. A la informació pública es pot accedir des del següent enllaç: https://www.educacionyfp.gob.es/servicios-al-ciudadano/catalogo/general/05/050130/nu/050130-nu-2021.html Es pot trobar la informació corresponent en el portal «Becas de Educación», on es manté actualitzada la informació que es va produint: https://www.becaseducacion.gob.es/portada.html Les sol·licituds s’han d’emplenar via telemàtica a través de la seu electrònica del Ministeri d’Educació i Formació professional en la direcció: https://sede.educacion.gob.es o en http://www.educacionyfp.gob.es Així mateix també trobareu les instruccions per sol·licitar la beca a la nostra pàgina web del Servei de Comunitat Educativa: http://www.caib.es/sites/serveidecomunitateducativa/ca/instruccions_solalicitud_beca_estudis_postobligatoris_no_universitaris/ Per a qualsevol aclariment us podeu posar en contacte amb la Secció de Beques preferentment al correu…

 • Proves Lliures 2022

  PROVES LLIURES FP 2022 Segon la Resolució del director de Formació Professional i Ensenyaments Artístics Superiors de 8 de febrer de 2022 per la qual es convoquen les proves lliures (BOIB 23, 12 de febrer de 2022, Fascicle 26 – Sec III – Pàg 5105-5122). El termini d’inscripció per fer les proves s’inicia el 03 de Març i acaba l’11 de Març. El dia 22 de Març es publicarà la llista provisional. Els dies 23, 24 i 25 de Març es podran fer reclamacions contra aquestes relacions provisionals. Dia 12 d’Abril es publicaran les relacions definitives de les persones inscrites. El calendari de les proves es publicarà abans del 13…