• Presentació i inicis de classes, dilluns dia 23 de Setembre a les 8:00 h (diürn) i a les 15:00 h (horabaixa)

    PRESENTACIONS CURS 2019-20 La presentació del CFGM Atenció a la Dependència (LOE), del CFGS d’Integració Social (LOE) i del CFGS d’Animació Sociocultural i Turística (LOE) es farà el dilluns dia 23 de Setembre. A continuació de la presentació s’iniciaran les classes. Diürn 1r  CFGS Integració Social A (diürn), presentació a les 08:00 h a l’aula 1.9 2n CFGS Integració Social B (diürn), presentació a les 08:00 h a l’aula 1.11 Nocturn 1r  CFGS Integració Social M (nocturn), presentació a les 15:00 h a l’aula 1.13 2n CFGS Integració Social N (nocturn), presentació a les 15:00 h a l’aula 1.14 1r  CFGS Animació Sociocultural i Turística A (nocturn) presentació a les 15:00 h a l’aula 1.7 2n CFGS Animació Sociocultural i Turística A (nocturn), presentació a les 15:00…