Presentació i inicis de classes, dilluns dia 23 de Setembre a les 8:00 h (diürn) i a les 15:00 h (horabaixa)

PRESENTACIONS CURS 2019-20

La presentació del CFGM Atenció a la Dependència (LOE), del CFGS d’Integració Social (LOE) i del CFGS d’Animació Sociocultural i Turística (LOE) es farà el dilluns dia 23 de Setembre.

A continuació de la presentació s’iniciaran les classes.

Diürn

  • 1r  CFGS Integració Social A (diürn), presentació a les 08:00 h a l’aula 1.9
  • 2n CFGS Integració Social B (diürn), presentació a les 08:00 h a l’aula 1.11

Nocturn

  • 1r  CFGS Integració Social M (nocturn), presentació a les 15:00 h a l’aula 1.13
  • 2n CFGS Integració Social N (nocturn), presentació a les 15:00 h a l’aula 1.14
  • 1r  CFGS Animació Sociocultural i Turística A (nocturn) presentació a les 15:00 h a l’aula 1.7
  • 2n CFGS Animació Sociocultural i Turística A (nocturn), presentació a les 15:00 h a l’aula 1.6
  • 1r CFGM Atenció a la Dependència A (nocturn), presentació a les 15:00 h a l’aula 1.9
  • 2n CFGM Atenció a la Dependència A (nocturn), presentació a les 15:00 h a l’aula 1.11