Proves Lliures 2020: Programació lliures CFGS Animació Sociocultural i Turística

A continuació s’adjunta la programació de lliures del CFGM d’Animació Sociocultural i Turística.