Proves Lliures 2021: Programació lliures CFGS Integració Social

A continuació s’adjunta la programació de lliures del CFGS d’Integració Social.