• Proves Lliures 2020

    El Calendari de les Proves Lliures queda en SUSPENSIÓ. Aquesta informació apareix a la pàgina de la Formació Professional. Segons el Reial decret 463/2020, de 14 de març, pel qual es declara l’estat d’alarma per a la gestió de la situació de crisi sanitària ocasionada pel COVID-19, se suspenen tots els terminis dels tràmits administratius que restaven oberts. Pel que fa a la Direcció General de Formació Professional i Ensenyaments Artístics Superiors, són els següents: – Convocatòria de la prova d’accés als cicles formatius de grau mitjà de formació professional del sistema educatiu. – Convocatòria de la prova d’accés als cicles formatius de grau superior de formació professional del sistema…