Proves Lliures 2020

El Calendari de les Proves Lliures queda en SUSPENSIÓ.

Aquesta informació apareix a la pàgina de la Formació Professional.

Segons el Reial decret 463/2020, de 14 de març, pel qual es declara l’estat d’alarma per a la gestió de la situació de crisi sanitària ocasionada pel COVID-19, se suspenen tots els terminis dels tràmits administratius que restaven oberts.

Pel que fa a la Direcció General de Formació Professional i Ensenyaments Artístics Superiors, són els següents:

– Convocatòria de la prova d’accés als cicles formatius de grau mitjà de formació professional del sistema educatiu.

– Convocatòria de la prova d’accés als cicles formatius de grau superior de formació professional del sistema educatiu.

– Convocatòries d’acreditació de competències professionals adquirides a través de l’experiència laboral o de vies no formals de formació.

– Convocatòria de les proves lliures per obtenir els títols de tècnic i de tècnic superior de formació professional.

En aquest sentit, tots els procediments se reprendran en el moment en què perdi vigència aquest Reial decret.

Vos informarem a mesura que hi hagi més notícies