• Comunicat Alumnat de FCT i Projecte (Segon Curs)

    Palma 20 d’abril de 2020 Estimat alumnat, a data d’avui la Conselleria ens ha informat que les FCT de moment no es poden inicar. Dir-vos que les pràctiques es realitzaran d’una manera presencial (considerant-se per part del departament poc probables) o d’una manera simulada (ja esteim fent feina per posar-les en marxa). Recordar-vos que les pràctiques, de manera extraordinària, s’han reduït al mínim al mínim d’hores (220). Dir-vos que el projecte passarà a ser un element fonamental per les pràctiques d’enguany a nivell del Grau Mitjà i del Grau Superior. En el cas del Grau Mitjà, ens trobam a l’espera de les directrius que ha de marcar la Conselleria, tot…

  • Comunicat Alumnat de Primer Curs

    Palma 20 d’abril de 2020 Estimat alumnat, a data d’avui no vos podem comunicar el dia d’inici de les classes presencials. El fet del Covid-19 i la nova realitat que vivim ens ha fet realitzar alguns canvis per part del departament dels criteris d’avaluació i de qualificació, aquests canvis són: L’alumnat està obligat a lliurar totes les feines i treballs programats i requerits pel professorat. El fet de no entregar les feines implica la suspensió del mòdul. Les activitats/treballs/proves de la Tercera avaluació, són d’imprescindible realització i necessàries per aprovar l’assignatura. El fet de no fer-les implica la consideració de l’abandonament del mòdul i per tant la seva nota serà…

  • Proves lliures 2020

    A data d’avui no vos podem donar cap informació sobre el començament de les proves lliures, ja vos avisarem quan hi hagi informació. Departament de Cicles Formatius