• Comunicat del Departament de Cicles Formatius (Alumnat pendents de Pràctiques i Projecte)

    Palma 30 d’abril de 2020 Estimat alumnat, després de la reunió que va tenir la Conselleria amb els distints Instituts sobre les FCT. Dir-vos que el Departament ha optat per aplicar la simulació com a eina per realitzar de les pràctiques del tercer trimestre del curs 2019-2020. En breu (dimarts o dimecres) les vostres tutores i el professorat assignat al projecte vos explicaran per videoconferència com es realitzarà aquesta simulació (activitats pràctiques). Seguirem les pautes marcades on es dóna molta importància a l’autoavaluació i a l’acompanyament de l’alumnat. Aquesta Simulació es farà d’una manera presencial (si continuen les fases, a finals de maig o principis de juny serà possible fer…

  • Comunicat del Departament de Cicles Formatiu (Alumnat de Primer Curs)

    Palma 30 d’abril de 2020 Estimat alumnat, a data d’avui vos podem comunicar que durant aquest trimestre no hi haurà classes presencials. Això no vol dir que en un moment puntual, hageu de venir a l’institut (recuperacions per escrit,…), ja se vos comunicarà personalment. En el comunicat anterior ja se vos van explicar els criteris d’avaluació. Recordar-vos que les activitats/treballs/proves/… de la Tercera avaluació, són necessàries per aprovar el mòdul. El fet de no fer-les, implica la consideració de l’abandonament del mòduli per tant la seva nota serà inferior a 5. El Departament insisteix en potenciar la comunicació entre l’alumnat i el professorat, com un eix bàsic de la realitat…