Comunicat del Departament de Cicles Formatiu (Alumnat de Primer Curs)

Palma 30 d’abril de 2020

Estimat alumnat, a data d’avui vos podem comunicar que durant aquest trimestre no hi haurà classes presencials.

Això no vol dir que en un moment puntual, hageu de venir a l’institut (recuperacions per escrit,…), ja se vos comunicarà personalment.

En el comunicat anterior ja se vos van explicar els criteris d’avaluació. Recordar-vos que les activitats/treballs/proves/… de la Tercera avaluació, són necessàries per aprovar el mòdul.

El fet de no fer-les, implica la consideració de l’abandonament del mòduli per tant la seva nota serà inferior a 5.

El Departament insisteix en potenciar la comunicació entre l’alumnat i el professorat, com un eix bàsic de la realitat que vivim

Atentament el Departament de Cicles Formatius.

Força