• Proves Lliures 2021

    PROVES LLIURES FP 2021 Segon la Resolució del director de Formació Professional i Ensenyaments Artístics Superiors de 10 de febrer de 2021 per la qual es convoquen les proves lliures (BOIB 23, 16 de febrer de 2021, Fascicle 26 – Sec III – Pàg 5103-5120). El termini d’inscripció per fer les proves s’inicia el 03 de Març i acaba el 12 de Març. El dia 23 de Març es publicarà la llista provisional. Els dies 24, 25 i 26 de Març es podran fer reclamacions contra aquestes relacions provisionals. Dia 14 d’Abril es publicaran les relacions definitives de les persones inscrites. Del 19 d’Abril al 30 d’Abril es realitzaran tutories al…