• Proves Lliures 2022: INFORMACIÓ

    PROVES LLIURES FP 2022 Segon la Resolució del director de Formació Professional i Ensenyaments Artístics Superiors de 8 de febrer de 2022 per la qual es convoquen les proves lliures (BOIB 23, 12 de febrer de 2022, Fascicle 26 – Sec III – Pàg 5105-5122). El termini d’inscripció per fer les proves s’inicia el 03 de Març i acaba l’11 de Març. El dia 22 de Març es publicarà la llista provisional. Els dies 23, 24 i 25 de Març es podran fer reclamacions contra aquestes relacions provisionals. Dia 12 d’Abril es publicaran les relacions definitives de les persones inscrites. El calendari de les proves es publicarà abans del 13…