Proves Lliures 2022: Programació lliures CFGM Atenció a Persones en Situació de Dependència

A continuació s’adjunta la programació de lliures del CFGM d’Atenció a Persones en Situació de Dependència.