Proves Lliures 2022: Programació Lliures CFGS Animació Sociocultural i Turística

A continuació s’adjunta la programació de lliures del CFGM d’Animació Sociocultural i Turística.