Proves Lliures 2022: Programació lliures CFGS Integració Social

A continuació s’adjunta la programació de lliures del CFGS d’Integració Social.