• Beques 2022-2023

    Convocatòria de beques del curs 2022-2023 del 30 de Març al 12 de Maig. A la informació pública es pot accedir des del següent enllaç: https://www.educacionyfp.gob.es/servicios-al-ciudadano/catalogo/general/05/050130/nu/050130-nu-2021.html Es pot trobar la informació corresponent en el portal «Becas de Educación», on es manté actualitzada la informació que es va produint: https://www.becaseducacion.gob.es/portada.html Les sol·licituds s’han d’emplenar via telemàtica a través de la seu electrònica del Ministeri d’Educació i Formació professional en la direcció: https://sede.educacion.gob.es o en http://www.educacionyfp.gob.es Així mateix també trobareu les instruccions per sol·licitar la beca a la nostra pàgina web del Servei de Comunitat Educativa: http://www.caib.es/sites/serveidecomunitateducativa/ca/instruccions_solalicitud_beca_estudis_postobligatoris_no_universitaris/ Per a qualsevol aclariment us podeu posar en contacte amb la Secció de Beques preferentment al correu…