Beques 2022-2023

Convocatòria de beques del curs 2022-2023 del 30 de Març al 12 de Maig.

A la informació pública es pot accedir des del següent enllaç:

https://www.educacionyfp.gob.es/servicios-al-ciudadano/catalogo/general/05/050130/nu/050130-nu-2021.html

Es pot trobar la informació corresponent en el portal «Becas de Educación», on es manté actualitzada la informació que es va produint:

https://www.becaseducacion.gob.es/portada.html

Les sol·licituds s’han d’emplenar via telemàtica a través de la seu electrònica del Ministeri d’Educació i Formació professional en la direcció:

https://sede.educacion.gob.es

o en

http://www.educacionyfp.gob.es

Així mateix també trobareu les instruccions per sol·licitar la beca a la nostra pàgina web del Servei de Comunitat Educativa:

http://www.caib.es/sites/serveidecomunitateducativa/ca/instruccions_solalicitud_beca_estudis_postobligatoris_no_universitaris/

Per a qualsevol aclariment us podeu posar en contacte amb la Secció de Beques preferentment al correu electrònic beques@dgpice.caib.es o al telèfon 971 17 77 58.