• Admissió Cicles Formatius Curs 2022-2023

    S’ha publicat la resolució del director general de Formació Professional i Ensenyaments Artístics Superiors de 20 d’abril de 2022 per la qual es dicten les instruccions relatives al procediment d’admissió i matrícula als cicles formatius de formació professional del sistema educatiu que s’imparteixen en règim d’ensenyament presencial per al curs escolar 2022-2023 La primera fase de tramitació de sol·licituds d’admissió als cicles formatius d’FP (curs 2022-2023) és farà de l’1 al 30 de juny. A continuació apareixeran distints documents amb tota la informació.