• Admissió Cicles Formatius Curs 2023-2024

    S’ha publicat la resolució del director general de Formació Professional i Ensenyaments Artístics Superiors de 8 de març de 2023 per la qual es dicten les instruccions relatives al procediment d’admissió i matrícula als cicles formatius de formació professional del sistema educatiu que s’imparteixen en règim d’ensenyament presencial per al curs escolar 2023-2024 La primera fase de tramitació de sol·licituds d’admissió als cicles formatius d’FP (curs 2023-2024) és farà de l’1 al 30 de juny.

  • Beques 2023-2024

    Convocatòria de beques del curs 2023-2024 del 27 de Març al 17 de Maig. Es pot trobar la informació corresponent en el portal «Becas de Educación», on es manté actualitzada la informació que es va produint: https://www.becaseducacion.gob.es/portada.html Les sol·licituds s’han d’emplenar via telemàtica a través de la seu electrònica del Ministeri d’Educació i Formació professional.

  • Oferta FP Grups Curs 2023-2024 IES Ramon Llull

    CICLE   GRUPS HORARI   FP Bàsica     Un grup de Primer i un grup de Segon   Vespertí (de 15:00 a 20:55 h)   Grau Mitjà d’Atenció a Persones en Situació de Dependència     Un grup de Primer i un grup de Segon     Matí (de 08:00 a 14:00 h)     Grau Mitjà d’Atenció a Persones en Situació de Dependència     Un grup de Primer i un grup de Segon     Vespertí (de 15:00 a 20:55 h)   Grau Superior d’Animació Sociocultural i Turística     Un grup de Primer i un grup de Segon   Vespertí (de 15:00 a 20:55 h)  …