Admissió Cicles Formatius Curs 2023-2024

S’ha publicat la resolució del director general de Formació Professional i Ensenyaments Artístics Superiors de 8 de març de 2023 per la qual es dicten les instruccions relatives al procediment d’admissió i matrícula als cicles formatius de formació professional del sistema educatiu que s’imparteixen en règim d’ensenyament presencial per al curs escolar 2023-2024

La primera fase de tramitació de sol·licituds d’admissió als cicles formatius d’FP (curs 2023-2024) és farà de l’1 al 30 de juny.