Oferta FP Grups Curs 2023-2024 IES Ramon Llull

CICLE  GRUPSHORARI
  FP Bàsica    Un grup de Primer
i un grup de Segon
  Vespertí
(de 15:00 a 20:55 h)
  Grau Mitjà d’Atenció a Persones en Situació de Dependència    Un grup de Primer i un grup de Segon    Matí (de 08:00 a 14:00 h)  
  Grau Mitjà d’Atenció a Persones en Situació de Dependència    Un grup de Primer i un grup de Segon    Vespertí (de 15:00 a 20:55 h)
  Grau Superior d’Animació Sociocultural i Turística    Un grup de Primer i un grup de Segon  Vespertí (de 15:00 a 20:55 h)
  Grau Superior d’Integració Social    Un grup de Primer i
un grup de Segon  
  Matí (de 08:00 a 14:00 h)  
  Grau Superior d’Integració Social    Dos grups de Primer i dos grups de Segon    Vespertí (de 15:00 a 20:55 h)

Els grups de Grau Mitjà i Grau Superior faran un dia a la setmana classe de les 14:00 h a les 15:00 h